Městská policie

Městská policie Bechyně byla zřízena k 1.1.2008, na základě vyhlášky o zřízení městské policie přijaté zastupitelstvem města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Městskou policii řídí místostarosta města.

Služebna Městské policie se nachází v budově bývalého domu služeb v ul. Novodvorská č.p. 301.

Strážníci městské policie

 • Hubka Josef
 • Sokol Ladislav

Telefonní čísla

 • 725 575 261
 • 725 575 260

Kontaktní údaje

Městská police Bechyně, Novodvorská 301, 391 65 Bechyně

E-mail: info@mpbechyne.cz
WWW: www.mpbechyne.cz

Úřední doba

PO, ÚT, ČT, PÁ - 7.00 - 15.30
ST - 8.00 - 10.00 a 14.00 - 16.00

Správce kotců

 • p. Attila Obertol - tel. 774 822 608

Činnost městské policie

Městská policie:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality ve městě
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předávají je do městského útulku
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce

Městský kamerový systém

Městská policie Bechyně v rámci programu prevence kriminality provozuje městský kamerový systém, který má v současné době osm stálých kamerových bodů, které monitorují veřejné prostranství na území města. Současný kamerový systém doplňuje mobilní kamera.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v určených lokalitách.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 • zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

17.2.2015 13:43:05 | přečteno 2983x | tana
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
load