Aktuální rozhlasové relace


Rada města Bechyně stanovila s účinností od 1.11.2016  nové podmínky pro používání městského rozhlasu. Od 1.11.2016 bude městský rozhlas využíván jen pro potřeby Městského úřadu v Bechyni a organizací napojených na Město Bechyni (např. školy, Kulturní středisko města Bechyně apod.). Pro jiné subjekty lze městský rozhlas využít jen z důvodu veřejného zájmu nebo z důvodu důležitého pro život ve městě.  O odvysílání konkrétní relace a počtu případných opakování relace bude rozhodovat zaměstnanec úřadu, který je pověřen obsluhou městského rozhlasu.

Upozorňujeme, že komerční hlášení (nabídka zboží, služeb a podobně), které bylo zpoplatněno 200 Kč za zveřejnění jedné komerční relace, nebude od 1.11.2016 zveřejňováno.

Přehled aktuálních rozhlasových relací vyhlašovaných v městském rozhlase:

 


Upozorňujeme občany, že je možné zaplatit přímo na pokladně MěÚ Bechyně  poplatek za psa na rok 2017, se splatností do konce března 2017 a také poplatek za svoz komunálního odpadu, splatný do konce června 2017. 

Poradenské centrum při Svazu neslyšících  a nedoslýchavých Tábor zve na setkání v Bechyni  v úterý 28. března od 9:30 do 11:00 hodin v klubovně č. 401 v Domě s pečovatelskou službou v Bechyni. Zodpoví vaše dotazy z oblasti sluchově postižených, s možností zapůjčení kompenzačních pomůcek. 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně, které se uskuteční ve středu 29.3.2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Bechyni. Návrh programu jednání je zveřejněn na úřední desce a vývěskách MěÚ Bechyně.

Městské muzeum Bechyně zve na vernisáž fotografické výstavy pana Jana Marka s názvem Svět hor. K této výstavě muzeum připravilo prezentaci svých exotických sbírek. Uvidíte předměty a fotografie z Indie, Ruska, jižní a severní Ameriky a další. Vernisáž se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 14:00 hod v galerii muzea. Výstava potrvá do 28. května 2017. Všichni jste srdečně zváni.
 
  


11.5.2015 14:03:37 - aktualizováno 27.3.2017 10:09:56 | přečteno 13950x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
load