Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 13. května 2015 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:

  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Závěrečný účet města Bechyně za rok 2014, účetní závěrka za období 2014 sestavena ke dni 31. 12. 2014
  4. Změny rozpočtu
  5. Záměr prodeje částí pozemků par.č. 2475/ 1, 2519/4, 2519/9 a 1328/10  v k.ú. Hvožďany u Bechyně
  6. Záměr prodeje částí pozemků par.č. 1328/10  v k.ú. Hvožďany u Bechyně
  7. Záměr prodeje pozemků par.č. 1031 a 1027/4 v k.ú. Bechyně
  8. Schválení dotace
  9. Různé

6.5.2015 9:41:33 | přečteno 512x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa 7.30-11.00, 12.00-17.00

ostatní dny:
úterý, čtvrtek: 7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek: 7.00-11.00, 12.00-13.00

 
load