Povinná publicita

Účast Města Bechyně ve výzvě č. 22 Integrovaného operačního programu

Město Bechyně v roce 2014 požádalo o finanční podporu pro projekt „Konsolidace a virtualizace datového centra MÚ Bechyně“. Poté, co byla v roce 2014 žádost kladně vyřízena, byl projekt v roce 2015 úspěšně realizován. 

17.10.2015 22:14:37 | přečteno 990x | libor.benda | Celý článek
 

Poděkování za partnerství v projektu Oranžový rok

I v letošním roce Město Bechyně využilo nabídku partnerství v projektu Oranžový rok 2015 se společností ČEZ a.s. 

22.9.2015 9:07:36 | přečteno 1312x | pavel.houdek | Celý článek
 

Dar pro bechyňské rybáře

Ve středu 29. července převzali zástupci Českého rybářského svazu – MO Bechyně ve své klubovně automobil Nissan pick-up. Nové užitkové vozidlo bude bechyňským rybářům sloužit zejména k péči o svěřené revíry a činnost rybářské stráže.  

16.9.2015 14:19:34 | přečteno 1452x | libor.benda | Celý článek
 

Podpora projektů města z grantových programů Jihočeského kraje v roce 2015

Tak jako každý rok i v letošním roce město Bechyně využilo některé vyhlášené grantové programy Jihočeského kraje a podalo žádost o poskytnutí dotace. Jihočeský kraj pak následně poskytl dotaci na tyto projekty: 

16.9.2015 14:10:14 | přečteno 1464x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Zateplení MŠ Jahůdka

V dubnu letošního roku byly zahájeny práce na stavbě „Zateplení MŠ Jahůdka v Bechyni“. Projekt byl financován z 56% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 85% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 5% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 44% z rozpočtu města. V polovině srpna byly stavební práce úspěšně dokončeny. 

20.8.2015 8:47:07 | přečteno 1634x | ilona.zvolankova | Celý článek
 

Opravy místních komunikací po povodni 2013 podpořeny z Fondu solidarity EU

V srpnu 2013 obdrželo město dotaci z Ministerstva dopravy na okamžité opravy místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. 

5.5.2015 23:25:06 | přečteno 1224x | libor.benda | Celý článek
 

Bechyně – vodovod Hvožďany

V měsíci červenci loňského roku byly zahájeny práce na stavbě „Bechyně – vodovod Hvožďany“. Projekt je financován z 49,95% z Fondu soudržnosti EU (což tvoří 76,62% ze způsobilých výdajů) a Státního fondu životního prostředí (což tvoří 4,26% ze způsobilých výdajů) v rámci Operačního programu Životní prostředí a z 50,05% z rozpočtu města. V lednu letošního roku byly práce na stavbě úspěšně dokončeny. 

5.5.2015 23:08:02 | přečteno 2069x | libor.benda | Celý článek
 

Nadace ČEZ podpořila 2. etapu dopravně bezpečnostního opatření v obci Hvožďany

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V září a v říjnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ 2. etapa úpravy chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný především pro pohyb dětí a tělesně handicapovaných občanů.

5.5.2015 22:49:09 | přečteno 1355x | libor.benda | Celý článek
 

Fond ASEKOL podpořil mechanické a elektronické zabezpečení sběrného dvora

V listopadu 2013 bylo dokončeno mechanické a elektronické zabezpečení sběrného dvora. Mechanické zabezpečení spočívalo v instalaci žiletkového drátu nad stávající oplocení.

5.5.2015 22:21:49 | přečteno 1207x | libor.benda | Celý článek
 

Nadace ČEZ podpořila dopravně bezpečnostní opatření v obci Hvožďany

Město Bechyně aktivně spolupracuje s Nadací ČEZ od roku 2004. V říjnu tohoto roku proběhla díky nadačnímu příspěvku od Nadace ČEZ úprava části chodníku v obci Hvožďany tak, aby byl chodník bezpečný především pro pohyb dětí a tělesně handicapovaných občanů. 

5.5.2015 22:17:09 | přečteno 1471x | libor.benda | Celý článek
 
Vytvořeno 16.9.2015 13:49:06 | přečteno 7753x | libor.benda
load