Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky městského úřadu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
chodníky na sídl. Obr. míru
alenao  |  24.11.2016 19:30:02
Dobrý den. Již jsem tento dotaz pokládala, ale nenašla jsem odpověď. Tak to zkouším znovu.
Je v plánu oprava, nebo spíš výměna chodníků na sídl. Obránců míru ? Jsou v dezolátním stavu. Dlažba je vylámaná, takže chůze po něm je docela nepříjemná.
A ještě schody za domem č. 814 , za sušáky v kopečku by taky snesly opravu.

Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Oppeltová Alena
Odpověděl: Ing. Jiří Rejlek | 29.11.2016 9:32:26
Dobrý den,
celková revitalizace veřejných ploch na sídlišti Obránců míru, tj. i oprava chodníků je vyprojektovaná. Pod chodníky jsou bohužel umístěny teplovodní kolektory, tzn. že oprava může proběhnout až po výměně potrubí. Jedná se o finančně náročnou akci, která může být zařazena do rozpočtu města nejdříve v roce 2018. Do té doby budou prováděny pouze jejich lokální opravy.
Děkuji za dotaz a prosím o trpělivost
Ing.Jiří Rejlek
Dopravní značení
jiridusek  |  19.11.2016 11:42:45
Dobrý den,
v souvislosti s dokončováním investiční akce v ulici Za Trubným bychom se rádi dotázali na vyšrafování vjezdů do nemovitostí (křížů), aby bylo zřejmé, že zde není možné parkovat. Vyznačení parkovacích ploch pouze pomocí dlažebních kostek není zřetelné a někteří řidiči ho nerespektují. Děkuji Vám.
Odpověděl: Ing. Pavel Houdek | 29.11.2016 9:02:15
Dobrý den. Vyšrafování před vjezdy neplánujeme. Ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je v § 27 dáno, kde řidič nesmí zastavit a stát. § 27 písmeno n) je tento případ a každý řidič by to měl znát.
Pavel Houdek
Revize kotle
Jiduna  |  15.11.2016 13:47:29
Dobrý den, do konce roku 2016 by měly být podle zákona provedeny revize kotlů. Nikde jsem nenašla, zda se tato povinnost týká i nových kotlů, jejichž instalace byla provedena v roce 2016 oprávněnou osobou (tedy s certifikací pro instalaci kotlů v rámci kotlíkové dotace).Tato revize je v tisku často přirovnávána k STK u motor.vozidel, na ta se však povinnost absolvovat STK vztahuje až po uplynutí několika let.
Děkuji za odpověď.
Jiřina Dušková
Odpověděl: Ing. Ladislava Blažková, referent ŽP | 15.11.2016 14:34:20
Dobrý den,
kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé dva roky.
Na podobný dotaz odpovídalo ministerstvo ŽP takto: Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má oprávnění ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci instalace nového kotle zajistí i "revizi zdarma".
Více podrobností o revizi kotlů naleznete na stránkách ministerstva životního prostředí v záložce tiskové zprávy, zpráva z 11. 10. 2016
odvoz plechových obalů
mazorka  |  8.8.2016 21:33:04
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak často se vyváží kontejnery na kovové obaly. Kontejner Na Libuši je úplně plný. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Ing. Jiří Rejlek | 9.8.2016 7:22:50
Dobrý den i Vám,
kontejnery se vyváží po naplnění. Děkujeme za dotaz a specializovanou firmu vyzýváme k urychlenému vývozu, aby kontejner mohl opět sloužit svému účelu.

Díky za upozornění, s pozdravem Rejlek.
Kanalizace
jiridusek  |  1.8.2016 0:13:07
Dobrý den,
rád bych upozornil na nestandardní postup firmy Hydro a kov při úpravách kanalizace na rozhraní sídliště 5. května a ulice Za Trubným, kde došlo v minulém týdnu k odstranění několika metrů kanalizace a splaškové vody tečou samospádem zcela nezajištěným prostorem výkopu z jedné roury do druhé. V bezprostředním okolí jsou na pozemcích studny a vrty, proto je to vzhledem k možným průsakům do země velké hazardování se zdravím lidí.
Odpověděl: Ilona Lusková | 2.8.2016 8:49:11
Dobrý den,
na této stavbě se provádí rekonstrukce stávající kanalizace a to standartním způsobem, tzn. za bězného provozu. Že bude rekonstrukce kanalizace prováděna za běžného provozu je v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem stavby, které byly odsouhlaseny ŽP MěÚ Tábor a na základě toho bylo vydáno stavební povolení na tuto stavbu. Pokud by se měla rekonstrukce kanalizace provádět jiným způsobem než za běžného provozu, nesměli by obyvatelé dotčené části sídl. 5. května nic vypouštět do přípojek na pojených na rekonstruovaný úsek kanalizace a to je dosti nereálné. Rekonstrukce kanalizace na sídl. 5. května se provádí stejným způsobem jako se prováděla rekonstrukce kanalizace v jiných částech města.
Úklid po akci
RostislavBerka  |  3.7.2016 7:27:41
Dobrý den. pomalu se nám blíží koloběžky a keramické trhy.
Zajímalo by mě proč pořadatelé trhů si po sobě náměstí uklidí, pořadatelé koloběžek po sobě uklidí park u draka.Ale z města není níkdo schopen v neděli vyvézt přeplněné odpadkové koše a sebrat nepořádek na Libušině třídě.To je opravdu takový problém zaplatit zaměstnancům bytenesu pár hodin přesčasu?. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Libor Benda, informatik | 7.7.2016 13:33:00
Vývoz odpadkových košů probíhá dle harmonogramu - vždy v pondělí, středa a pátek. Rozšíření vývozu na neděli bude projednáno s vedením města.

Miroslav Král, Bytenes Bechyně, s.r.o.
okna
homi  |  8.6.2016 16:22:08
Mám dotaz ohledně oken na síd.OM,kdy se bude pokračovat ve výměně,jsme poslední dům a pořád nic!!
Odpověděl: Ing. Jiří Rejlek | 9.6.2016 9:00:03
Dobrý den, stejný dotaz jste vznesla již 12.11.2015, odpověděli jsme vám následující:
Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultovala s jednatelem společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. Předběžně se plánuje výměna oken na rok 2016. Bližší informace Vám poskytne pan Miroslav Král na telefonním čísle 381 213 422 nebo 603 892 616.

Celková oprava domu čp. 803 - 806 proběhne v termínu 08/2016 - 10/2016. Obyvatelé domu budou předem informováni a časový harmonogram realizace s nimi bude konzultován.
Návštěva prezidenta
Haze1  |  3.6.2016 6:48:48
Dobrý den, v souvislosti se zmínkou pana prezidenta o problémech města s lázeňstvím, mě napadá otázka, jaké jsou ty problémy a proč pan prezident lázně nenavštívil? Byl důvod osobní :-) nebo časová dispozice?
Děkuji za odpovědi.
Odpověděl: Ing. František Stach, tajemník úřadu | 8.6.2016 15:01:33
Dobrý den,
Při společném setkání jsme s panem prezidentem probírali mimo jiné i problematiku lázeňství v souvislosti s lázeňskou péčí jako nezbytnou součástí zdravotní péče, možnými zahraničními klienty apod. Proč pan prezident nenavštívil lázně nebyl osobní důvod, ale jeho návštěva v Bechyni byla časově omezena vzhledem k programu návštěvy Jihočeského kraje.
Pavel Houdek
Veřejná produkce hudby
M.  |  2.6.2016 11:38:58
Zdravím, ráda bych se zeptala, jak je to v Bechyni s veřejnou produkcí hudby na ulici - tím mám na mysli, zda jsou nějaká místa/ulice/parky, kde se smí/nesmí hrát třeba na kytaru, africký buben, flétnu apod. Samozřejmě, že ne za záměrem vydělávat peníze, ale jen za případný dobrovolný příspěvek kolemjdoucích. Ve vyhláškách města Bechyně jsem nic o tomto tématu nenašla, tak se ptám zde. Předem děkuji za odpověď. M.
Odpověděl: Libor Benda, informatik | 2.6.2016 11:39:45
Veřejná produkce hudby na veřejném prostranství nepodléhá žádnému ohlašování ani povolování, ani právní předpisy města to neregulují. Mohlo by se jednat o zábor veřejného prostranství. Domníváme se, že pokud bude stát člověk stát na komunikaci a hrát na hudební nástroj, že by se o zábor veřejného prostranství nejednalo. Pokud by měl takový hudebník kolem sebe rozloženo nějaké zařízení (aparatura, stojan apod.), mohlo by se jednat o zábor veřejného prostranství. Poplatek za užívání veřejného prostranství je možné vyřídit na finančním odboru Městského úřadu v Bechyni u paní Vaňkové. Produkcí nesmí být nikdo nezúčastněný obtěžován, např. obyvatelé domů v okolí.
V.Fišerová, vedoucí odboru VaSV
pouliční rozhlas
trabuko  |  29.4.2016 10:25:52
Dobrý den,
divím se že Vám ještě nikdo nenahlásil poruch rozhlasu nebo nemáte čes to opravit? Od léta lonského roku nejde rozhlas jenom to zachrčí a konec.Před týdnem jsem se vrátil na Plechamr a rozhlas stále němí
myslíte že se to dá opravit? Děkuji Jaroslav Lepič Plechamr 443.
Odpověděl: Ing. Alena Velinská, pronájem bytů | 3.5.2016 12:41:13
Dobrý den,
nefunkční rozhlas v této lokalitě nebyl nahlášen a proto nebyla provedena oprava.Po Vašem upozornění jsme zadali opravu odborné firmě.

jednatel společnosti Bytenes Bechyně spol. s r. o.
Král Miroslav
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load