Městská policie

mMěstská policie Bechyně byla zřízena k 1.1.2008, na základě vyhlášky o zřízení městské policie přijaté zastupitelstvem města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon. Městskou policii řídí místostarosta města.

Služebna Městské policie se nachází v na náměstí T. G. Masaryka, čp. 2.

Strážníci městské policie

 • Hubka Josef, DiS.
 • Sokol Ladislav

Telefonní čísla

 • 725 575 261
 • 725 575 260

Kontaktní údaje

Městská police Bechyně, nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně

E-mail: mp@mestobechyne.cz

Úřední doba

PO, ÚT, ČT - 7.00 - 15.30
ST - 7.00 - 16.00 (úřední hodiny 8.00 - 10.00 a 14.00 - 16.00)
PÁ - 7.00 - 15.00

Správce kotců

 • p. Attila Obertol - tel. 774 822 608

Činnost městské policie

Městská policie:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality ve městě
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předávají je do městského útulku
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce

Městský kamerový systém

Městská policie Bechyně v rámci programu prevence kriminality provozuje městský kamerový systém, který má v současné době 16 stálých kamerových bodů, které monitorují veřejné prostranství na území města. Současný kamerový systém doplňuje mobilní kamera.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v určených lokalitách.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

 • zák. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 • zák. 251/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění

Vytvořeno 17.2.2015 13:43:05 | přečteno 13893x | tana
load