Volby


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 8. října 2021 a v sobotu 9. října 2021.

ikona souboruVyhlášení termínu voleb prezidentem republiky (PDF, 94 kB)

ikona souboruInformace o způsobu hlasování (PDF, 284 kB)

ikona souboruInformace o počtu a sídle volebních okrsků (PDF, 270 kB)

ikona souboruStanovení počtu členů okrskové volební komise (266 kB)

ikona souboruOznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 08. a 09.10.2021 (PDF, 206 kB)


Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (08.-09.10.2021) ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, může požádat u obecního úřadu o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může o vydání voličského průkazu požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Žádost se může podat:

  • osobně (nejdéle do 06.10.2021 do 16:00 hodin)
  • písemně v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče (nejpozději do 01.10.2021)
  • elektronicky zaslanou prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 1.10.2021)

Voličský průkaz bude voliči předán nejdříve 23.09.2021, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, který žádá o vydání voličského průkazu, anebo mu bude zaslán. Voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku.

ikona souboruŽádost o vydání voličského průkazu (PDF, 544 kB)

ikona souboruPlná moc k převzetí voličského průkazu (PDF, 511 kB)


Výsledky voleb v Bechyni

Komunální volby

Krajské zastupitelstvo

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Prezident ČR

Evropský parlament


Vytvořeno 17.2.2015 13:47:59 | přečteno 2939x | tana
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load