Pečovatelská služba

Posláním organizace je poskytovat sociální služby klientům v jejich domácím prostředí. Zajišťujeme spektrum takových služeb, které dovolují klientům setrvat v domácím prostředí po co nejdelší možnou dobu. Spektrum poskytovaných služeb má dále pomoci rodině klienta v každodenním životě a v každodenní péči o klienta. Využíváme k tomu zprostředkování kontaktů s okolním prostředím, zajištění nejběžnějších úkonů spojených základními životními potřebami, pomoci při zajištění chodu domácnosti nebo zajištění dalšího informačního servisu

Komu je pečovatelská služba určena?

  • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 
  • rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je terénní službou a poskytuje se v domácnostech jednotlivých příjemců v pracovních dnech od 7,00 do 15,00 hodin. 

Pečovatelskou službu poskytuje Město Bechyně na svém území, tedy v katastrálním území Bechyně, Hvožďany a Senožaty. 

Kde můžete získat podrobné informace o pečovatelské službě?

  • osobně na odboru vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu v Bechyni
  • telefonicky u vedoucí odboru vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu v Bechyni na čísle 381 477 027 nebo u sociální pracovnice na čísle 381 477 025
  • telefonicky u pečovatelek v Domě s pečovatelskou službou na čísle 727 901 198
  • na internetových stránkách Města Bechyně www.mestobechyne.cz v sekci „životní situace“
  • elektronickou poštou na adrese posta@mestobechyne.cz.

Formuláře

Poděkování

Pečovatelská služba Města Bechyně byla podpořena dotací z Jihočeského kraje.

ikona souboruPečovatelská služba - informační brožura (PDF, 206 kB)

jck logo

Komunitní plánování


ikona souboruKomunitní plán sociálních služeb ORP Tábor - PDF, 2 260 kB

ikona souboruFinancování pečovatelské služby v roce 2023 - PDF, 334 kB

ikona souboruSlužby na území Bechyňska - PDF, 1 160 kBVytvořeno 13.4.2017 9:06:58 | přečteno 4582x | libor.benda
load