Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“

Jihočeský kraj vyhlásil na podzim roku 2022 dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II". Cílem programu bylo poskytnout pomoc rodinám s dětmi a seniorům v době, kdy skokově rostly zejména náklady na energie. Do programu se zapojilo i město Bechyně.

Jihočeský kraj vyhlásil na podzim roku 2022 dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II". Cílem programu bylo poskytnout pomoc rodinám s dětmi a seniorům v době, kdy skokově rostly zejména náklady na energie. Do programu se zapojilo i město Bechyně. 

V rámci dotačního programu měli být jednorázově finančně podpořeni nízkopříjmoví poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje ke dni 01.08.2022. Dále měly být finančně podpořeny děti z nízkopříjmových rodin do  tří let věku dítěte  k datu 01.08.2022 s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, jakož i děti do 8 let věku, které pobíraly příspěvek na péči a nebyly umístěny v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Město Bechyně zaevidovalo 75 žádostí o podporu od příjemců důchodů a 25 žádostí o podporu dětí do tří let věku. Z celkového počtu 100 podaných žádostí nebylo vyhověno 8. Odmítnutí žadatelé nesplňovali podmínky vyhlášeného programu nebo proti nim byla vedena exekuce. 

Jihočeský kraj finančně podpořil příjemce důchodu s trvalým pobytem v Bechyni celkovou částkou 139.000 Kč. Podmínkou poskytnutí dotace bylo, aby se na podpoře seniorů stejnou částkou jako Jihočeský kraj podílela i domovská obec. Město Bechyně tedy vynaložilo ze svého rozpočtu na podporu seniorů částku 139.000 Kč.   

Děti do tří let věku s trvalým pobytem v Bechyni podpořil Jihočeský kraj částkou 84.000 Kč.

AKCE JE PODPOŘENA Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE

logo jck1


Vytvořeno 27.6.2023 10:34:50 | přečteno 280x | katerina.jancikova
load