Konečná úprava komunikací v lokalitě U Studen

Na přelomu měsíce dubna a května by měly být zahájeny stavební práce na finální úpravě komunikací v lokalitě U Studen.

Konkrétně ulice Krátká, Příčná, Luční, Souběžná a Švestková. Stavební práce budou zahrnovat vyrovnání stávajícího povrchu komunikací a položení finální vrstvy nového asfaltového povrchu v tl. 40 mm. Těmto pracím bude předcházet výšková úprava všech kanalizačních šachet, uličních vpustí a vodovodních šoupat. Práce by měly být ukončeny nejpozději do 29.5. 2017. Začátkem měsíce dubna by měl být znám zhotovitel stavby. Následně budou obyvatelé dotčené části lokality U Studen informováni formou dopisu vhozeného do poštovní schránky domu o plánovaných částečných a úplných uzavírkách komunikací dle harmonogramu prací předloženého zhotovitelem stavby. Při výškových úpravách kanalizačních šachet, uličních vpustí a vodovodních šoupat bude pravděpodobně docházet pouze k částečným uzavírkám jednotlivých komunikací. Vlastní položení finální vrstvy asfaltového povrchu bude trvat max. 4 až 5 dní. V tomto období bude lokalita U Studen zcela uzavřena automobilové dopravě. Po celou dobu stavby bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem, nikoliv však příjezd k nim. O možnosti náhradního parkování budou obyvatelé dotčené části lokality U Studen opět informováni formou dopisu vhozeného do poštovní schránky domu. Věříme, že omezení způsobená stavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo. 

Ilona Zvolánková, investiční odbor MěÚ Bechyně

ikona souboruVyznačení místa stavby - PDF, 331 kB

Vytvořeno 22.3.2017 10:00:18 | přečteno 810x | ilona.zvolankova
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load