Místní poplatky nově

V prosincovém vydání městského zpravodaje byly avizovány změny v místních poplatcích. Zastupitelstvo města Bechyně na svém zasedání 27. listopadu  2019 schválilo nové obecně závazné vyhlášky, které dosud platné vyhlášky o místních poplatcích mění. Některé poplatky byly změněny poměrně zásadně (poplatek ze psů, poplatek z pobytu),  u některých byly proveden pouze změny tak, aby vyhovovaly novému zákonu.

Od 1. ledna 2020 platí tedy v Bechyni  OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, OZV č. 4/2019 o místní poplatku za užívání veřejného prostranství a OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Největší změny nastaly u místního poplatku ze psů. Vyhláška byla podstatně zjednodušena a byl zrušen ten poměrně složitý systém slev a osvobození. Nově tedy platí  pouze dvě  sazby, a to základní sazba ve výši 600 Kč ročně a snížená sazba pro osoby starší 65 let ve výši 200 Kč ročně. Za druhého a dalšího psa téhož držitele se sazba poplatku zvyšuje na 900 Kč, resp. 300 Kč pro osoby starší 65 let. Osvobození od poplatku jsou uvedena ve vyhlášce a v zásadě kopírují osvobození stanovená zákonem. Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.

 V případě nově zavedeného poplatku z pobytu, který nahradil poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity je sazba poplatku  20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. V čl. 8 této vyhlášky je uveden úplný výčet  slev a osvobození, vycházející z nového zákona.

Výše poplatků  za užívání veřejného prostranství ani poplatku za odpad se nemění, zůstávají v původní výši, byly provedeny pouze drobné změny.  Poplatek za odpad činí 600 Kč ročně a je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku. Výčet slev a osvobození je uveden ve vyhlášce.

 Všechny vyhlášky byly  zveřejněny na úřední desce městského úřadu, jsou na webových stránkách města  a jsou samozřejmě k dispozici na městském úřadě. 

Vytvořeno 4.2.2020 10:00:55 | přečteno 1857x | anna.hruskova
load