Nabídka bytu v domě s pečovatelskou službou

V domě s pečovatelskou službou v Bechyni, Školní ulici čp. 1009, naproti bývalému zdravotnímu středisku,  se uvolnil byt o velikosti 2+0.

Byt je centrálně vytápěn. Tento byt je určen pro manželskou, partnerskou nebo příbuzenskou dvojici (např. sourozence), ze které je alespoň jeden osobou zdravotně postiženou nebo osobou v důchodovém věku, a jehož zdravotní stav, sociální situace, rodinné poměry, případně bytová situace by mohly být důvodem k poskytnutí sociální služby. Podmínky přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou má město Bechyně podrobněji upraveny a lze je získat v tištěné podobě na městském úřadě v Bechyni u sociální pracovnice, případně v elektronické formě  na  adrese www.mestobechyne.cz v sekci Zdravotnictví a sociální služby › Dům s pečovatelskou službou › Podmínky pro pronajímání bytů v DPS.

Město Bechyně v současné době neeviduje žádné partnerské ani jiné příbuzenské dvojice, které by měly zájem v uvolněném bytě bydlet. Proto si dovolujeme touto cestou oslovit případné zájemce, kteří budou splňovat podmínky pro ubytování v domě s pečovatelskou službou, že mohou využít možnosti prožít klidné dny v klidném prostředí. V domě s pečovatelskou službou provozuje ordinaci praktický lékař pro dospělé. Obyvatelé, kteří nechtějí čerpat pečovatelskou službu ve své domácnosti, nebo na takovou službu nemají nárok, si mohou v pracovních dnech sami chodit pro obědy do výdejny jídel nacházející se v přízemí domu. 

V případě zájmu o bydlení v domě s pečovatelskou službou může zájemce kontaktovat sociální pracovnici Bc. Kateřinu Jančíkovou, DiS., a to osobě nebo telefonicky na čísle 381 477 025. Se sociální pracovnicí zájemce projedná, zda splňuje radou města stanovené podmínky pro pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou a zda může o přidělení uvolněného bytu žádat. Na tomto místě si ještě jednou dovoluji zdůraznit, že uvolněný byt o velikosti 2+0 je určen pro dvě osoby, nikoliv pro samostatně žijícího jednotlivce.

Vytvořeno 15.2.2021 13:42:22 | přečteno 957x | vladislava.fiserova
load