Návrh města Bechyně na zvýšení nájemného v obecních bytech

Týká se nájemců s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, kteří aktuálně platí nájemné v regulované výši 35,30 Kč za 1 m2 podlahové plochy.

Město Bechyně v současné době pronajímá cca 600 bytů. Většina nájemců v těchto bytech bydlí již mnoho let a od vzniku nájmu platí nájemné ve výši, která odpovídá regulovanému nájemnému. Regulace nájemného byla naposledy dána zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, a skončila v roce 2010. Ve většině městských bytů tedy došlo ke zvýšení nájemného naposledy k 1.1.2010. K tomuto datu se nájemné ustálilo na ceně 35,30 Kč za 1 m2 a od té doby se nezměnilo.

Rada města postupnými kroky přechází ke zvyšování nájemného na základě dohody s nájemci. U těch bytů, kde nájem je sjednán na dobu určitou, byly v roce 2014 uzavírány úplně nové nájemní smlouvy. Základní nájemné zůstalo stejné (35,30 Kč za 1 m2), ale s nájemci bylo dohodnuto zvyšování nájemného každoročně o míru inflace počínaje 1.7.2015. Je tedy zřejmé, že všichni nájemci s nájemní smlouvou na dobu určitou již mají s městem uzavřenou dohodu o každoročním zvyšování nájemného o míru inflace.

Druhým krokem, ke kterému Rada města Bechyně přistoupila, je zvýšení nájemného těm nájemcům, kteří mají nájem bytu sjednán na dobu neurčitou. Město má zájem na tom, aby všichni nájemci městských bytů, kteří dnes platí základní nájemné v regulované výši (35,30 Kč za 1 m2 podlahové plochy), měli stejné podmínky. Proto bude na přelomu měsíců ledna a února 2015 doručena nájemcům s nájemní smlouvou na dobu neurčitou nabídka na uzavření dohody o každoročním zvyšování nájemného o míru inflace počínaje 1.7.2015.

Míra inflace za rok 2014 byla 0,4%. Od 1.7.2015 by nájemné zvýšené o inflaci činilo 35,44 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu namísto dosavadních 35,30 Kč za 1 m2. Jak již bylo uvedeno výše, nájemné 35,44 Kč za 1 m2 podlahové plochy budou od 1.7.2015 platit nájemci, kteří mají nájem sjednán na dobu určitou. Očekáváme, že na tuto nabídku přistoupí i všichni nájemci, kteří mají nájem sjednán na dobu neurčitou.


Je možné, že někteří z nájemců nabídky na uzavření dohody o zvyšování nájemného o míru inflace nevyužijí. Pak by mohla rada města využít ustanovení § 3074 odst. 2 občanského zákoníku, který dává pronajímateli/městu možnost navrhnout nájemci zvýšení nájemného tak, aby se nájemné dostalo z „regulované výše“ až na výši, která je v místě a čase obvyklá, a zvýšení nájemného by se město mohlo domáhat i soudní cestou. Podle cenových map používaných realitními kancelářemi činí nájemné obvyklé v Bechyni 45,- Kč až 51,- Kč za 1 m2 podlahové plochy. U nově přidělovaných městských bytů se sjednává nájemné ve výši nejméně 50,- Kč za 1 m2 podlahové plochy a také se každoročně zvyšuje o míru inflace.

Snahou města je postupně se dohodnout na způsobu zvyšování nájemného se všemi nájemci, kteří ještě platí nájemné v regulované výši. Zdůrazňujeme, že město bude vždy upřednostňovat dohodu před soudním sporem. V této souvislosti apelujeme na nájemce, kterých se zvýšení nájemného týká, aby sami rozumně zvážili, zda pro ně je či není výhodnější přistoupit k uzavření nabízené dohody o každoročním zvyšování nájemného o míru inflace, nebo zda vyčkají další nabídky města na zvýšení nájemného, která však již může zohlednit částku v místě a čase obvyklou.

Nájemci, kterých se to týká, mohou uzavřít dodatky k nájemním smlouvám a více informací mohou získat ve společnosti Bytenes Bechyně, spol. s r. o. u Zdeny Čechové (tel. 381 123 383), Libuše Tupé (tel. 381 213 382) a Hany Procházkové (tel. 381 213 480). Dodatky k nájemním smlouvám je možno uzavřít nejpozději do 31. května 2015. Tato lhůta nemůže být z provozních důvodů prodloužena.

Vladislava Fišerová, MěÚ Bechyně

Vytvořeno 5.5.2015 22:59:28 | přečteno 2319x | libor.benda
load