Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

K vlastnictví nemovitosti se lze přihlásit u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (www.uzsvm.cz).

ikona souboruSeznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků na území města Bechyně - PDF, 237 kBVytvořeno 21.8.2015 10:20:29 | přečteno 1460x | libor.benda
load