Několik poznámek k vzniku Mezinárodního institutu keramiky Bechyně

Na svém posledním mimořádném jednání ve středu 8. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Bechyně vznik Mezinárodního institutu keramiky Bechyně, z.ú. (dále MIK). Domnívám se, že je nutné vysvětlit občanům Bechyně, o co vlastně jde a co zastupitelstvo schválilo. 

Svým rozhodnutím dalo zastupitelstvo možnost vzniku keramického centra, které bude mít několik úkolů:


  1. bude realizovat dlouhodobé pobyty zahraničních i domácích umělců v délce od 1 do 6 měsíců;
  2. v jeho prostorách se budou konat vědecké konference na keramická témata;
  3. bude fungovat jako technologické centrum, jako jakýsi výzkumný, případně vývojový ústav;
  4. bude mít výstavní prostory, kde se budou konat výstavy;
  5. bude pokračovat v pořádání bechyňských mezinárodních sympozií, nejstarší akce tohoto druhu na světě;
  6. svým vybavením doplní a rozšíří možnosti, které umělcům v současnosti nabízí SUPŠ Bechyně.
Proč má MIK vzniknout? Vznik tohoto centra v žádném případě nekonkuruje Mezinárodnímu muzeu keramiky (pobočka AJG) v prostorách zámeckého pivovaru. Naopak – snahou všech, kteří o vznik centra usilují, je zachovat pobočku AJG v Bechyni, neboť ta je pro město mimořádně důležitá. Činnost MIK má posunout keramickou tvorbu na vyšší úroveň propojením výtvarné a technologické stránky keramické tvorby. Má doplnit činnost Mezinárodního muzea keramiky, SUPŠ Bechyně (prostory MIK budou moci využívat celoročně studenti školy – například zamýšlenou porcelánovou dílnu, která ve škole není a nebude) a chce úzce spolupracovat s firmou Laufen CZ s.r.o., která má v Bechyni výrobní podnik.

Jak bude MIK fungovat? Počítá se s tím, že budou čerpány dotace z evropských fondů a ministerstva kultury ČR a že pobyty umělců budou hrazeny jimi samými (opět velmi často z dotací, které nejsou malé – např. američtí umělci a studenti vysokých škol, kteří v dlouhodobých turnusech, tj. měsíc a více, jezdí do Evropy – např. do Keckemétu v Maďarsku – platí kolem 4.000 USD na osobu).

Proč budova jatek u stadionu? Jednak je dlouhodobě nevyužívaná, chátrá, a jak asanace, tak i revitalizace objektu by město stála nemalé prostředky. Navíc umístění MIK do budovy jatek není v rozporu s územním plánem města, neboť se jedná o území pro kulturu a sport. Celková podoba MIK, přístupové cesty, parkoviště a další záležitosti budou teprve řešeny – na architektonickou studii a plány bude MIK žádat o dotaci, nepočítá se se spoluúčastí města. Podrobnější plány nebylo možné dosud nechat udělat, neboť nebylo na co je dělat.

Kdo MIK založil? Je to Město Bechyně, které do MIK vstoupilo převodem budovy bývalých jatek a přilehlými pozemky, a Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. (dále MSK). MSK je organizací, která již deset let pořádá bechyňská sympozia. Předsedou výboru je Mg.A. Petr Macek, členy výboru jsou Mg.A. Jiří Hlušička a PaedDr. Jiří Novotný. V současnosti má tato o.p.s. sídlo na adrese SUPŠ Bechyně

Proč bylo velmi důležité, aby zastupitelstvo rozhodlo ještě před volbami? Jde o čas. MIK bude fungovat na bázi čerpání evropských dotací, musí být připraven na dotační tituly, které bude vyhlašovat ministerstvo kultury v letech 2015 – 2016. O ty je třeba žádat a nelze žádat o dotaci na něco, co žadatel nemá, tedy nelze říci – máme slíbeno, že… První, co bude nutno udělat, bude revitalizace objektu bývalých jatek na zázemí pro umělce. Další z možností může být snaha o získání českého pavilónu na EXPO 2015 v Miláně po skončení světové výstavy. Tato snaha samozřejmě nemusí vyjít, ale zase – je zde možnost požádat a pavilón umístit na konkrétním místě.

Co město rozhodnutím zastupitelstva riskuje? Stručně lze říci, že nic. V zakládací listině je jasně vymezeno, že v tříčlenné správní radě MIK bude mít město dva své zástupce a tím je dána jednoznačná rozhodovací pravomoc města. Pokud se nepodaří MIK vytvořit (např. nevyjdou dotace apod.), majetek se městu vrátí a může být využit jiným způsobem.

Závěrem lze říci, že toto není první pokus o vnik MIK. Již v roce 2006 byla zpracována studie na vznik keramického centra v objektu Jitexu Bechyně. Studie je hotová, ale projekt nevyšel, protože nedošlo k odkoupení budovy Jitexu Jihočeským krajem.

Rozhodnutí zastupitelů dalo možnost vzniku MIK. Zda se záměr podaří, to samozřejmě nelze stoprocentně říci. Bechyňskou veřejnost však můžeme ujistit, že pokud záměr vyjde, bude to další krok pro to, aby se Bechyně stala hlavním městem keramiky v Čechách a nejen to – třeba i ve střední Evropě. Pobyty zahraničních i tuzemských umělců a studentů zvýší prestiž města i turistický ruch. Účast keramických firem zvýší technologickou úroveň keramiky jako oboru atd.

Uděláme vše pro to, aby MIK vznikl a přinesl Bechyni více pozitiv než negativ. Samozřejmě – je to určitý risk, město „nese kůži na trh“, ale bez určitého risku by nevzniklo nikdy nic. Děkujeme proto zastupitelům za jejich ochotu na jednání přijít a takto rozhodnout.

PaedDr. Jiří Novotný, člen výboru Mezinárodní sympozium keramiky o.p.s., ředitel SUPŠ Bechyně
Vytvořeno 5.5.2015 22:32:26 | přečteno 1435x | libor.benda
load