Období zvýšeného nebezpečí požáru trvá

Vzhledem k přetrvávajícím vysokým teplotám a suchu připomínáme opatření, platná na území kraje již od 24.7.2015.

Rozhodnutím hejtmana Jihočeského kraje je zakázáno:

  • spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
  • používání pyrotechnických výrobků,
  • používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
  • jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,


dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

  • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),
  • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
  • odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
  • používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
  • jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.


ikona souboruCelý text rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje z 24. 7. 2015 (PDF, 227 kB)


Vytvořeno 10.8.2015 12:58:25 | přečteno 1177x | libor.benda
load