Opravy místních komunikací po povodni 2013 podpořeny z Fondu solidarity EU

V srpnu 2013 obdrželo město dotaci z Ministerstva dopravy na okamžité opravy místních komunikací v důsledku povodní v květnu a červnu 2013. 

opravy kom 1

Uznatelnými náklady pro tento program byly náklady související s opravou majetku obcí plnící dopravní účel tzn. místní komunikace, účelové komunikace, lávky pro chodce a cyklisty, chodníky adt., které byly poškozeny povodní nebo přívalovými dešti. Město obdrželo dotaci na opravu dvou lávek přes říčku Smutná pod Plechamrem a pod zámkem a na opravu místní účelové komunikace ve Hvožďanech a v Senožatech – Větrov. Dotace byla získána ve výši 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů (2.138.000,- Kč), 15% bylo hrazeno z rozpočtu města (377.431,- Kč). V únoru letošního roku město využilo možnosti podat žádost o dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje k opatření Fondu solidarity EU na úhradu výdajů vynaložených z vlastních zdrojů tzn. zbylých 15%. Tyto prostředky byly rozhodnutím Ministerstva financí a rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje v březnu letošního roku pro město Bechyně také uvolněny.

opravy kom 2

opravy kom 3

Vytvořeno 5.5.2015 23:25:06 | přečteno 948x | libor.benda
load