Oznámení o době a místu konání voleb

do Zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR.

Starosta města Bechyně podle § 27 zákona č.  130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstva kraje a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
dne 7. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin a dne 8. října 2016 od 08 hodin do 14 hodin.

V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční:
dne 14. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin a  dne 15. října 2016 od 08 hodin do 14 hodin.


Místa konání voleb (je-li ve volebním okrsku obsažena celá část obce nebo ulice, nejsou u nich vypsána  čísla popisná):

VOLEBNÍ OKRSEK Č.1
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  Základní škola F. Křižíka, LIBUŠINA 164 ( vstup hlavním vchodem )

DLOUHÁ, FÁBEROVA (342, 343, 344, 345, 346, 347, 348), KAŠPARA MALÉHO, KLÁŠTERNÍ, KŘIŽÍKOVA VILOVÁ ČTVRŤ, LÁZEŇSKÁ, LIBUŠINA ( 23, 24, 50, 51, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 163, 164, 167, 169, 171,172,  173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184,188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 312), MASOKRÁMSKÁ, MICHALSKÁ, NÁM. T.G.MASARYKA, OBŮRKA, PARKÁNY, POD SCHODY, SOUKENICKÁ, ŠIROKÁ, TÁBORSKÁ, VALTROVA, VĚTROV, ZÁMEK, ZÁŘEČÍ.


VOLEBNÍ OKRSEK Č.2
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 293

ČECHOVA (294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 399), FÁBEROVA (303, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400), LIBUŠINA (160, 161, 165, 166, 170, 181, 185, 186, 187, 189, 194), NOVODVORSKÁ, PLECHAMR, SÍDL. OBRÁNCŮ MÍRU.


VOLEBNÍ OKRSEK Č.3
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  KULTURNÍ DŮM - U NÁDRAŽÍ 602 ( klubovna č.3 - 1.patro)

NA LIBUŠI (  614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 763, 989, 1002), PRÁDLO, ŠVESTKOVÁ, PŘÍČNÁ, SOUBĚŽNÁ, LOMENÁ, LUČNÍ, KRÁTKÁ.

SENOŽATY


VOLEBNÍ OKRSEK Č.4
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  Městská knihovna, U NÁDRAŽÍ 602

LÁZNĚ, NA LIBUŠI (661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 717, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 857, 858, 859, 891, 892, 920, 999), TYRŠOVA, U NÁDRAŽÍ.


VOLEBNÍ OKRSEK Č.5
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  Klubovna MO ČRS, U NÁDRAŽÍ 610

LIŠKY, PÍSECKÁ (907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 948, 949, 950), SÍDL. 5.KVĚTNA, U VODOJEMU, ZA TRUBNÝM.


VOLEBNÍ OKRSEK Č.6
VOLEBNÍ MÍSTNOST:  DOMOV MLÁDEŽE, PÍSECKÁ 365

ČECHOVA (252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 289, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 945, 947, 601E, 22E, 32E, 44E), GABRIELOVA, PÍSECKÁ (198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 261, 262, 275, 357, 358, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 823, 830, 856, 887, 888, 889, 890,943, 944, 985, 988), ŠKOLNÍ, U STADIONU, ZAHRADNÍ.


VOLEBNÍ OKRSEK Č.7
VOLEBNÍ MÍSTNOST: HVOŽĎANY-ŠKOLA

HVOŽĎANY


Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li volič totožnost a státní občanství platným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


Každému voliči budou doručeny do tří dnů přede dnem voleb hlasovací lístky. V případě potřeby obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.


K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.


Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.


V Bechyni dne 19. září 2016


Ing. Pavel Houdek, starosta města

Vytvořeno 26.9.2016 14:06:24 | přečteno 1820x | pavel.houdek
load