Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na místo referent finančního odboru - pokladní MěÚ Bechyně (8. platová třída).

Druh práce: 

 • kompletní vedení pokladní služby
 • vedení agendy místních poplatků
 • agenda podatelny
 • administrativní práce sekretariátu

Požadavky:


Dosažené vzdělání:

 • Minimálně středoškolské


Další požadované dovednosti:

 • Dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, Internet), pečlivost a spolehlivost, dobré komunikační schopnosti.

 • Zkušenosti a znalost účetní a ekonomické problematiky výhodou.

 • Praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána.


Nástup od  01.08.2019 (případně dohodou) 


Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 23.07.2019   na adresu: MěÚ Bechyně, nám. T. G. Masaryka č. 2., 391 65 Bechyně (Obálku označte: „VŘ podatelna“)

ikona souboruPřihláška do výběrového řízení (PDF, 175 kB)


Podrobnější informace k náplni práce podá tajemník MěÚ, telefon: 381 477 017, e-mail:  tajemnik@mestobechyne.cz 

Náležitostmi přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohami přihlášky jsou:

 • životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • ikona souborusouhlas se zpracováním osobních údajů


Město Bechyně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Datum vyhlášení:  4. července 2019


Ing. František Stach, tajemník MěÚ BechyněVytvořeno 8.7.2019 14:10:18 | přečteno 880x | frantisek.stach
load