Poplatek za komunální odpad v roce 2021

Zastupitelstvo města Bechyně na svém zasedání 14. prosince 2020 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad).

Osoba s trvalým bydlištěm v Bechyni uhradí poplatek 696 Kč. Osoba, která dovrší v roce 2021 věk 70 let a osoba starší uhradí poplatek 596 Kč. Dítě do věku jednoho roku je od poplatku osvobozeno.

Fyzická osoba, která nemá v Bechyni trvalé bydliště, ale má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 696 Kč za každou stavbu.

Poplatek je možné uhradit převodem na účet č. 19-0701467359/0800 s příslušným variabilním symbolem nebo v hotovosti v pokladně MěÚ Bechyně. Detailní pokyny k platbě poplatku za komunální odpad budou každému poplatníkovi doručeny poštou. Kvůli bezpečné identifikaci plateb při bankovním převodu prosíme občany zejména o dodržení předepsaného variabilního symbolu.

Splatnost poplatku je 30.6.2021. Případné dotazy na e-mailu: vankova@mestobechyne.cz nebo na tel. číslech 381 477 035, 381 477 010.

Vytvořeno 18.12.2020 10:48:45 | přečteno 2021x | libor.benda
load