Poplatek za komunální odpad v roce 2022

Zastupitelstvo města Bechyně na svém zasedání 10. 11. 2021 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za komunální odpad).

Fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Bechyni uhradí roční poplatek ve výši 800 Kč. Fyzická osoba, která dovrší v roce 2022 věk 70 let a osoba starší uhradí poplatek ve výši 700 Kč. Dítě do věku jednoho roku je od poplatku osvobozeno.

Fyzická osoba, která nemá v Bechyni trvalé bydliště, ale má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 800 Kč za každou stavbu.
Poplatek je možné uhradit převodem na účet č. 19-0701467359/0800 s příslušným variabilním symbolem, který byl každému poplatníkovi přidělen v loňském roce. Poplatek je možno uhradit též v hotovosti v pokladně města Bechyně.
Splatnost poplatku je 30. 06. 2022. Případné dotazy k platbě poplatku obdržíte na e-mailu: vankova@mestobechyne.cz nebo na tel. číslech 381 477 035, 381 477 010.


Vytvořeno 14.1.2022 9:18:21 | přečteno 1862x | libor.benda
load