Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 7. září 2022 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:

  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Program rozvoje města Bechyně na období 2022-2027
  4. Dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“
  5. Změny rozpočtu
  6. Vzájemné darování – Jihočeský kraj 
  7. Přijetí daru – vodovod Lišky
  8. Směna částí pozemku
  9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1480/19 v k. ú. Bechyně
  10. Záměr prodeje části pozemku p. č. 158/2 v k. ú. Bechyně
Vytvořeno 30.8.2022 20:42:42 | přečteno 1393x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load