Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 8. června 2022 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Bechyně za rok 2021
 4. Změny rozpočtu
 5. Dotace
 6. Záměr prodeje pozemků
 7. Nabídka na odkoupení studen
 8. Sdružení místních samospráv České republiky
 9. Prodej volného bytu Na Libuši
 10. Změna č. 1 v seznamu bytů Na Libuši
 11. Zpráva o činnosti – Služby města Bechyně, p. o. 

Vytvořeno 1.6.2022 7:32:10 | přečteno 706x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load