Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 24. června 2015 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Prodej pozemků č.par. 1027/4 a 1031 v k.ú. Bechyně
 5. Schválení dotace (Židovská obec v Praze)
 6. Změny v seznamech bytů Na Libuši.
 7. Záměr budoucího převodu budovy na stp.č. 31 v Bechyni
 8. Změna č. 3 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně.
 9. Prodej částí pozemků par.č. 2475/ 1, 2519/4, 2519/9 a 1328/10 v k.ú. Hvožďany (37/03-15 Z).
 10. Prodej části pozemku par.č. 872/1 a pozemku st.par.č. 183 v k.ú. Hvožďany (11/01-15 Z)
 11. Nabídka na odkoupení pozemku stp.č. 31 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 12. Poskytnutí daru Českému rybářskému svazu, místní organizaci Bechyně
 13. Prodej volných bytů Na Libuši.
 14. Různé

Vytvořeno 16.6.2015 12:47:07 | přečteno 1218x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load