Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 21. prosince 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:


 1. Kontrola usnesení
 2. Schválení návrhu programu jednání
 3. Změny rozpočtu
 4. Rozpočet města Bechyně na rok 2017
 5. Prodej části pozemku par.č. 655 v k.ú. Bechyně 
 6. Koupě pozemku části par.č.  47/22 v k.ú. Senožaty u Bechyně 
 7. Bezúplatný převod části pozemku par.č. 2067/1  v k.ú. Bechyně od Státního pozemkového úřadu
 8. Žádost o převod pozemků par.č. 590/11, 590/12 a 145/28  v k.ú. Senožaty u Bechyně od Státního pozemkového úřadu
 9. Bezúplatný převod pozemků par.č. 1559/15, 1555/18 a 1559/19 v k.ú. Bechyně
 10. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 11. Prodej volného bytu Na Libuši
 12. Nový územní plán Bechyně
 13. Smlouva o partnerství - Toulava, o.p.s.
 14. Různé

Vytvořeno 15.12.2016 9:52:07 | přečteno 843x | libor.benda
load