Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 29. března 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 


Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Plán financování obnovy vodovodů na období 2017-2026 pro soustavu Bechyňsko 
 5. Zpráva o činnosti městské policie
 6. Změna č. 2 územního plánu obce Bechyně
 7. Prodej části pozemku č.par. 990/3 v k.ú. Bechyně 
 8. Odkoupení pozemků č.par. 1984/27-33 v k.ú. Bechyně 
 9. Záměr prodeje pozemku č.par. 872/16 v k.ú. Hvožďany u Bechyně 
 10. Záměr prodeje pozemku č.par. 70/2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 11. Žádost o převod pozemků č.par. 591/1 a 591/2 v k.ú. Senožaty u Bechyně (SPÚ)
 12. Převod budovy čp. 3 
 13. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 14. Bezúplatný převod pozemků č.par. 2057/4,9,13,15,18,20 a 21 v k.ú. Bechyně od ČR - ÚZSVM
 15. Klášter Bechyně
 16. Smlouva o poskytnutí dotace
 17. Různé

Vytvořeno 22.3.2017 10:06:19 | přečteno 763x | libor.benda
load