Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 24. května 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet a účetní závěrka města Bechyně za rok 2016
 4. Změny rozpočtu
 5. Smlouvy o poskytnutí dotace 
 6. Prominutí pohledávky 
 7. Návrh na prominutí poplatků z prodlení 
 8. Prodej pozemku č. par. 70/2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně (Lesy ČR, s.p.)
 9. Žádost o prodej části pozemku č. par. 933/1 v k.ú. Bechyně 
 10. Žádost o prodej pozemku č.par. 1562/4 v k.ú. Bechyně 
 11. Žádost o prodej pozemku č.par. 798/12 v k.ú. Bechyně 
 12. Bezúplatný převod pozemků č.par. 591/1 a 591/2 a části pozemku č.par. 577 v k.ú. Senožaty u Bechyně (ČR-Státní pozemkový úřad)
 13. Různé

Vytvořeno 17.5.2017 9:27:38 | přečteno 725x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load