Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 21. června 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Střednědobý výhled rozpočtu města Bechyně
 5. Žádost o prominutí příslušenství dluhu 
 6. Návrh na prominutí nevymahatelné pohledávky 
 7. Návrh na prominutí nevymahatelné pohledávky 
 8. Návrh na prominutí promlčené pohledávky 
 9. Prodej pozemku č.par. 70/2 v k.ú. Hvožďany u Bechyně 
 10. Prodej částí pozemku č.par. 933/1 v k.ú. Bechyně 
 11. Nabídka na odkoupení pozemků č.par. 1263/2, 1263/3 a 1263/4 v k.ú. Bechyně
 12. Žádost o prodej části pozemku č.par. 1994/1 v k.ú. Bechyně 
 13. Územní plán Bechyně - schválení zadání 
 14. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 15. Prodej volného bytu Na Libuši
 16. Osadní výbor ve Hvožďanech
 17. Převod nemovitosti čp. 301
 18. Různé

Vytvořeno 14.6.2017 9:34:18 | přečteno 1109x | libor.benda
load