Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 22. listopadu 2017 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Toulava, o.p.s.  - informace o činnosti
 5. Studie parkových úprav v okolí rybníka Trubný
 6. Prodej volného bytu Na Libuši
 7. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 8. Prodej bytového domu č.p. 41 v Senožatech
 9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 10. Zrušení společnosti BYTENES Bechyně spol. s r.o. s likvidací
 11. Zřízení příspěvkové organizace s názvem Služby města Bechyně, p.o.
 12. Převod nemovitých věcí z vlastnictví spol. BYTENES  Bechyně spol. s r.o.  do vlastnictví města Bechyně 
 13. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 14. Různé

Vytvořeno 15.11.2017 8:52:25 | přečteno 954x | pavel.houdek
load