Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 28. listopadu 2018 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Návrh na prominutí pohledávek - Vladimír Kodad
 5. Záměr prodeje části pozemku par.č.1190/89 v k.ú. Bechyně
 6. Záměr prodeje částí pozemku par.č. 2476 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 7. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1994/1 v k.ú. Bechyně 
 8. Dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní školy Bechyně, Školní 293
 9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 
 10. Změna pravidel pro ustavení a činnost osadních výborů 
 11. Určení členů a předsedy osadního výboru ve Hvožďanech
 12. Změny v seznamu bytů Na Libuši
 13. Pověření zástupců města Bechyně na valnou hromadu VSB
 14. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 15. Pověření členů ZM přijímat prohlášení o uzavření manželství
 16. Peněžitá plnění členům komisí a výborů za období 1-10/2018
 17. Splatnost odměn nečlenům zastupitelstva 
 18. Různé

Vytvořeno 20.11.2018 14:56:46 | přečteno 716x | pavel.houdek
load