Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 13. března 2019 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Žádost o prominutí příslušenství pohledávky 
 5. Prominutí promlčených pohledávek 
 6. Určení členů osadního výboru v Senožatech
 7. Záměr prodeje pozemku p.č. 1562/4 v k.ú. Bechyně
 8. Prodej části pozemku p.č.1190/1 v k.ú. Bechyně 
 9. Žádosti o prodeje částí pozemků v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 10. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2017/1 v k.ú. Bechyně
 11. Žádost o prodej části pozemků p.č. 798/12 a 798/10 v k.ú. Bechyně 
 12. Prodej části pozemku p.č. 2021/1 v k.ú. Bechyně 
 13. Odkoupení inženýrských sítí
 14. Nabídka převodu pozemku p.č. 604/2 v k.ú. Senožaty u Bechyně od  Státního statku Jeneč, st.p. v likvidaci
 15. Prodej zahradní chaty s pozemkem v k.ú. Bežerovice
 16. Žádosti o poskytnutí dotací
 17. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 18. Různé
Vytvořeno 8.3.2019 8:53:49 | přečteno 735x | pavel.houdek
load