Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 4. Změny rozpočtu
 5. Směna pozemků p. č. 2093/3, p. č. 1786, část p. č. 1671/4, část p. č. 1669 za pozemky p. č. 1780/1 a část p. č. 1772/6 v k. ú. Bechyně
 6. Záměr směny pozemků p. č. 1263/4 za p. č. 1600/79 v k. ú. Bechyně
 7. České dráhy, a. s. - nabídka odprodeje části pozemku
 8. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
 9. Žádost o poskytnutí dotace
 10. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 11. Různé
Vytvořeno 19.11.2019 20:56:59 | přečteno 858x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load