Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 11. listopadu 2015 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Prodej pozemků č.par. 1027/4 a 1031 v k.ú.Bechyně
 5. Změna č. 5 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně
 6. Prodej části pozemku par.č.2478/1 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 7. Žádost o odkoupení části pozemku KN par.č. 1805 k.ú. Bechyně.
 8. Manželé Miklovi - směna pozemků.
 9. Záměr prodeje pozemků
 10. OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Prodej volných bytů Na Libuši.
 12. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 13. Různé


Vytvořeno 3.11.2015 8:26:48 | přečteno 1047x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load