Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 5. února 2020 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Žádost o poskytnutí dotací
 5. České dráhy, a.s. - změna nabídky odprodeje části pozemku p.č. 2109/5 v k.ú. Bechyně 
 6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 798/10 v k.ú. Bechyně
 7. Objekt býv. vodojemu na p.č. st. 31 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 8. Tepelné hospodářství
 9. Školní sportovní hřiště
 10. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu
 11. Různé
Vytvořeno 28.1.2020 19:26:51 | přečteno 956x | pavel.houdek
load