Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 5. února 2020 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ Bechyně.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Žádost o poskytnutí dotací
 5. České dráhy, a.s. - změna nabídky odprodeje části pozemku p.č. 2109/5 v k.ú. Bechyně 
 6. Žádost o prodej části pozemku p.č. 798/10 v k.ú. Bechyně
 7. Objekt býv. vodojemu na p.č. st. 31 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 8. Tepelné hospodářství
 9. Školní sportovní hřiště
 10. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu
 11. Různé
Vytvořeno 28.1.2020 19:26:51 | přečteno 884x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load