Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 24. června 2020 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Prominutí pohledávek
 5. Žádost o poskytnutí dotace
 6. Prodej nemovitosti ve Hvožďanech (p. č. st. 84)
 7. Změna č. 8 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně
 8. Prodej bývalého vodojemu na p. č. st. 31 v k. ú. Senožaty u Bechyně 
 9. Nabídka daru – lesní pozemek ve Hvožďanech
 10. Darovací smlouva mezi společností BYTENES Bechyně spol. s r. o. a městem Bechyně
 11. Záměr vzájemného darování pozemků mezi městem Bechyně a Jihočeským krajem
 12. Revokace usnesení zastupitelstva č. 3/1-13 Z ze dne 16. ledna 2013 (prodej podílu části pozemku p. č. 233 a p. č. 540/2 v k. ú. Sudoměřice u Bechyně)
 13. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 14. Souhlas se zařazením obce do území působnosti MAS Lužnice, o. s.
 15. Různé
Vytvořeno 16.6.2020 11:21:26 | přečteno 971x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load