Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 23. září 2020 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Změna rozpočtu
  4. Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Senožaty u Bechyně
  5. Záměr prodeje pozemku p. č. 1293/1 v k. ú. Bechyně
  6. Prodej volného bytu Na Libuši
  7. Změny v seznamu bytů Na Libuši
  8. Záměr prodeje pozemku p. č. 571/6 v k. ú. Senožaty u Bechyně
  9. Směna pozemků s Římskokatolickou farností Bechyně
  10. Různé

Vytvořeno 15.9.2020 15:07:13 | přečteno 702x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load