Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 3. března 2021 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změna rozpočtu
 4. Žádost o poskytnutí dotace
 5. OZV č. 1/2021, kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu
 6. Vzájemné darování mezi Jihočeským krajem a městem Bechyně
 7. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1480/293 a 1480/284 v k. ú. Bechyně.
 8. Záměr prodeje pozemku p. č. 1480/245 v k. ú. Bechyně
 9. Záměr prodeje části pozemku p. č. 927/5 v k. ú. Bežerovice
 10. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 2115 v k. ú. Bechyně
 11. Změny v seznamu bytů Na Libuši
 12. Dodatek č. 8 zřizovací listiny Kulturního střediska města Bechyně
 13. Směna pozemků s Římskokatolickou farností Bechyně
 14. Tepelné hospodářství - zadávací dokumentace
 15. Územní plán – úprava návrhu
 16. Různé
Vytvořeno 22.2.2021 16:42:30 | přečteno 643x | pavel.houdek
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load