Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 22. září 2021 od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změna rozpočtu
 4. Dotace
 5. Směna pozemků (28/03-21 Z)
 6. Nabídka na odkoupení podílů pozemků v k. ú. Bechyně
 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2656/13 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
 8. Záměr prodeje pozemku p. č. 2752/9 v k. ú. Hvožďany u Bechyně
 9. Prodej pozemků p. č. 1920/22 a p. č. st. 1920/26 v k. ú. Bechyně (29/03-21 Z)
 10. Prodej pozemku p. č. 74 v k. ú. Senožaty u Bechyně (21/02-21 Z)
 11. Bezúplatné převody pozemků v k. ú. Bechyně (35/04-19 Z, 37/04-19 Z)
 12. Záměr prodeje pozemku p. č. 1562/4 v k. ú. Bechyně
 13. Prodej volného bytu Na Libuši
 14. Záměr prodeje bytů nájemcům
 15. Žádost o zapojení ZŠ Františka Křižíka Bechyně do výzvy z IROP
 16. Odpady ve prospěch obcí a měst
 17. Různé 

Vytvořeno 13.9.2021 15:37:53 | přečteno 1105x | pavel.houdek
load