Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 16. prosince 2015 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.

Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 4. Prodej volných bytů Na Libuši
 5. Prodej části pozemku č 500/1 ( PK 51 díl 1) v k.ú. Senožaty u Bechyně
 6. Směna pozemků (78/06-15 Z)
 7. Prodej části pozemku č.par. KN 1805 v k.ú. Bechyně (77/06-15 Z)
 8. Nabídka na odkoupení pozemku č.par. 1980 v k.ú. Bechyně
 9. Obnova schodiště vedoucího z Klášterní ulice do ulice Pod Schody - smlouvy o budoucích smlouvách kupních
 10. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 11. Změny rozpočtu
 12. Žádost o dotaci - Domov pro seniory Bechyně (usn.č. 41/03-15 Z ze dne 13.5.2015)
 13. Rozpočet města Bechyně na rok 2016


Vytvořeno 9.12.2015 8:43:49 | přečteno 1159x | libor.benda
load