Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 od 17 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


  1. Schválení návrhu programu jednání
  2. Kontrola usnesení
  3. Vypořádání s firmou ERDING a.s.
  4. Tepelné hospodářství
  5. Změna rozpočtu
  6. Dotace
  7. Osadní výbor v Senožatech
  8. Přijetí daru – vodovodní řad Lišky
  9. Záměr prodeje pozemku p. č. 7/9 v k. ú. Senožaty u Bechyně
Vytvořeno 10.1.2023 14:55:00 | přečteno 560x | stepan.ondrich
load