Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Další zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 21. června 2023 od 16 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Bechyni.Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2019 o nočním klidu
 4. Záměr vzájemného darování pozemků – Jihočeský kraj
 5. Směna pozemků
 6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1184/3 v k. ú. Bechyně
 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2017/1 v k. ú. Bechyně
 8. Dotace
 9. Změny rozpočtu
 10. Senožaty čp. 41 – devítibytovka 
 11. Žádost o schválení a finanční zajištění projektu – ZŠ Školní (23/02-21, 35/4-22/Z)
 12. Žádost o schválení a finanční zajištění projektu – ZŠ Františka Křižíka
 13. Různé 
Vytvořeno 13.6.2023 14:02:08 | přečteno 636x | stepan.ondrich
load