Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční v pondělí 18. září 2023 od 16 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Bechyni.

Návrh programu jednání:


 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Nabídka daru – 1/12 domu čp. 36
 4. Změny rozpočtu
 5. Daňové milostivé léto
 6. OZV č. 2/2023, kterou se mění a doplňují některé OZV
 7. Záměr prodeje pozemku p. č. 7/9 v k. ú. Senožaty u Bechyně 
 8. Přijetí daru – protipovodňové opatření
 9. Záměr prodeje pozemků p. č. st. 2071/2 a p. č. 2071/3 v k. ú. Bechyně
 10. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Hvožďany u Bechyně
 11. Dotace
 12. Dohoda o změně hranic obcí Bechyně a Dobronice
 13. Vzájemné darování pozemků – Jihočeský kraj 
 14. Záměr směny pozemků – Panství Bechyně
 15. Kompostárna Senožaty
 16. Různé 
Vytvořeno 8.9.2023 8:54:24 | přečteno 652x | stepan.ondrich
load