Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 24. února 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 


Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Změny rozpočtu
 4. Smlouvy o poskytnutí dotace
 5. Zpráva o činnosti Městské policie Bechyně
 6. Odkoupení pozemku č.par. 2064/2 v k.ú. Bechyně 
 7. Prodej části pozemku č.par. PK 1798/1 v k.ú. Bechyně 
 8. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Hvožďany u Bechyně.
 9. Záměr prodeje části pozemku par.č.1480/119 v k.ú. Bechyně 
 10. Záměr prodeje částí pozemků č.par. 872/1 a č.par. 872/25 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
 11. Záměr prodeje částí pozemků par.č. 1481/26 a par.č. 1487/1 v k.ú. Bechyně  
 12. Záměr prodeje částí pozemků č.par. 1477/1 a 1477/2 v k.ú. Bechyně
 13. Změna č. 3 Pravidel pro prodej bytů nájemcům
 14. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 15. Prodej volných bytů Na Libuši
 16. OZV č. 2/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
 17. OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 18. Změny v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
 19. Různé

Vytvořeno 15.2.2016 16:27:53 | přečteno 1155x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load