Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 27. dubna 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:

 1. Schválení návrhu programu jednání
 2. Kontrola usnesení
 3. Závěrečný účet, účetní závěrka města Bechyně za rok 2015
 4. Změny rozpočtu
 5. Rozpočtový výhled města Bechyně
 6. Změna č. 3 ÚPO Bechyně
 7. Smlouvy o poskytnutí dotace
 8. ÚZSVM - Bezúplatný převod pozemku par. č. 2085/2 v k. ú.  Bechyně
 9. Změna č. 6 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně
 10. Záměr prodeje pozemku č. par. 7/13 v k. ú. Senožaty
 11. Prodej části pozemku par.č.1480/119 v k. ú. Bechyně 
 12. Prodej pozemků par.č.st. 90/2, par. č. 2060 a par. č. 2803 v k. ú. Hvožďany u Bechyně 
 13. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bežerovice
 14. Prodej volných bytů Na Libuši
 15. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 16. Prominutí nedobytných pohledávek 
 17. Prominutí nedobytných pohledávek 
 18. Prominutí nedobytných pohledávek
 19. Různé

Vytvořeno 15.4.2016 12:13:35 | přečteno 1013x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load