Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 14. září 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni.


Návrh programu jednání:


 1. Kontrola usnesení
 2. Schválení návrhu programu jednání
 3. Složení slibu nového člena zastupitelstva
 4. Volba člena Rady města Bechyně
 5. Změny rozpočtu
 6. Schválení dotací z programu regenerace MPZ Bechyně
 7. Smlouva o poskytnutí dotace ev.č.221/2016-sml
 8. Souhlas se stavbou na městských pozemcích
 9. Odkoupení pozemku č.par. 47/22 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 10. Záměr prodeje části pozemku par.č. 2031/1 v k.ú. Bechyně
 11. Záměr prodeje pozemku par.č. 1133 k.ú. Bechyně
 12. Záměr prodeje části pozemku č.par. 655 v k.ú. Bechyně 
 13. Záměr prodeje rekreačního srubu za mostem
 14. Návrh na směnu pozemků u pozemku č.par. 1980 v k.ú. Bechyně  
 15. ÚZSVM - bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bechyně
 16. Převod majetku (MIK, z.ú.)
 17. Žádost o převod částí pozemků v k.ú. Senožaty u Bechyně (SPÚ)
 18. Změna č. 7 Seznamu majitelů rekreačních chat ve Hvožďanech u Bechyně
 19. Prodej volných bytů Na Libuši.
 20. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 21. Partnerství města
 22. Návrh na prominutí nedobytné pohledávky 
 23. Návrh na prominutí nedobytných pohledávek  
 24. Návrh na prominutí nedobytných pohledávek 
 25. Návrh na prominutí nedobytných pohledávek 
 26. Návrh na prominutí nedobytných pohledávek 
 27. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu "Spojme regiony"
 28. Žádost o předfinancování projektu na získání dotace „Jazyková učebna“

Vytvořeno 5.9.2016 15:43:01 | přečteno 860x | libor.benda
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load