Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Bechyně

Zasedání Zastupitelstva města Bechyně se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 od 16 hodin v zasedací síni MěÚ v Bechyni. 

Návrh programu jednání:


 1. Kontrola usnesení
 2. Schválení návrhu programu jednání
 3. Změny rozpočtu
 4. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 5. Prodej volných bytů Na Libuši
 6. Změny v seznamech bytů Na Libuši
 7. Záměr prodeje části pozemku č.par. 990/3 v k.ú. Bechyně
 8. Záměr prodeje pozemku č.par. 470/23 a část č.par. 470/28 v k.ú. Senožaty u Bechyně
 9. Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku
 10. OZV č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 11. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Bežerovice
 12. Informace o Mezinárodním institutu keramiky, z.ú
 13. Různé


Vytvořeno 1.11.2016 13:32:29 | přečteno 909x | pavel.houdek
load