Přerušení dodávky vody

Od 8.10.2020 (od 8.00 hod.) do 18.10.2020 bude odstaven hlavní přivaděč vody do Bechyně.

Při odstávce přivaděče bude docházet k přerušování dodávky vody z důvodu poklesu tlaku ve vodovodní síti. K přerušení dodávky vody dojde ve vyšších podlažích vícepatrových budov v Bechyni a ve všech nemovitostech v Senožatech a Haškovcově Lhotě. Dále dojde k přechodnému zhoršení kvality vody (zákal) a bude průběžně prováděno odkalování vodovodní sítě v Bechyni.

Odstávka přivaděče souvisí s rekonstrukcí Libušiny ulice, kterou provádí společnost Daich, s.r.o.

Děkujeme za pochopení. 

Ing. Zdenka Sosnová, Vodárenské sdružení Bechyňsko


Vytvořeno 7.10.2020 8:34:56 | přečteno 1290x | libor.benda
load