Rekultivace skládky Senožaty

Začátkem listopadu loňského roku byly započaty práce na rekultivaci bývalé skládky na tuhý komunální odpad u obce Senožaty. Rekultivace skládky je z 90% financována z Fondu soudržnosti EU a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí a z 10% z rozpočtu města Bechyně. 

Z důvodu klimatických podmínek byly práce na rekultivaci skládky přes zimu přerušeny a práce se znovu rozběhly 4.3. 2011.

sklsen2

Po dosažení předepsaného tvaru skládky, byly provedeny hrubé terénní úpravy a na celé ploše objektu byla rozprostřena vyrovnávací vrstva tl. 30 cm z propustného materiálu. Z důvodu zajištění zamezení úniku skládkových plynů byl vybudován odplyňovací systém. Dále byl povrch bývalé skládky zakryt minerálním těsněním pro zamezení vnikání srážkových vod a byly zahájeny práce na plošné drenáži pro zajištění stability čela skládky a vyloučení rizika nastoupání podzemní vody do tělesa skládky při extrémních klimatických podmínkách. Následně budou po obvodu skládky vybudovány 2 záchytné příkopy povrchových vod. Všechny tyto práce patří do tzv. technické rekultivace. Konečnou úpravu povrchu bývalé skládky představuje celoplošné zatravnění tzv. biologická rekultivace. Práce na rekultivaci skládky by měly být ukončeny v průběhu měsíce června.

sklsen1

I.Zvolánková, investiční odbor MěÚ Bechyně

opzp logo

Vytvořeno 5.5.2015 20:41:24 | přečteno 1334x | libor.benda
load