Služby města Bechyně oznamují

Služby města Bechyně p.o., žádá majitele soukromých pozemků o odstranění větví stromů a keřů zasahujících nad pozemky města Bechyně.

Žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků nad pozemky města Bechyně, zastiňujících dopravní značení nebo veřejné osvětlení v obci, bránících průchodu po chodnících nebo bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel po komunikacích (i nákladních na svoz komunálního odpadu).

K odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a § 7 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a to nejpozději do 31. října 2022.

V případě, že nebude na výzvu v určeném termínu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytném rozsahu proveden pracovníky Služeb města Bechyně, p.o.


Vytvořeno 6.10.2022 9:47:38 | přečteno 911x | libor.benda
load