Stavební a demoliční odpady na sběrném dvoře

Občané Bechyně mohou od listopadu 2018 ukládat stavební suť, stavební materiály s obsahem azbestu (eternit) a jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky (IPA) na sběrném dvoře v Bechyni pouze ve středu odpoledne a to za poplatek.


Výše poplatku

  • Stavební suť - 2 Kč/kg
  • Materiály s obsahem azbestu - 5 Kč/kg
  • Stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky - 12 Kč/kg
Stavební sutí se rozumí směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek bez obsahu nebezpečných látek.

Stavební odpad není komunálním odpadem, proto nakládání s tímto odpadem není zahrnuto do ročního poplatku vybíraného od občanů za nakládání s komunálním odpadem. Stavební odpad je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Bechyně č. 1/2015 článek 12 povinen každý likvidovat na své náklady.

Vytvořeno 6.11.2018 7:58:22 | přečteno 767x | ladislava.blazkova
 

Městský úřad Bechyně

nám. T. G. Masaryka 2
391 65 Bechyně

tel.: +420 381 477 010
e-mail: posta@mestobechyne.cz
datová schránka: sshbg5j 
č. účtu: 19-0701467359/0800 

Další kontakty

Úřední hodiny

úřední dny:
pondělí, středa: 7.00-11.00, 12.00-17.00

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

úterý, čtvrtek:  7.00-11.00, 12.00-15.00
pátek:  7.00-11.30

 
load